Logga in
Logga in

Västra Götaland Gator vid Backaplan

Vi bygger om vissa gator vid Backaplan för att förbättra trafikflödet och möjliggöra stadsutvecklingen i området.

Vad?

Vi bygger om vissa gator vid Backaplan.

Varför?

För att förbättra trafikflödet och möjliggöra stadsutvecklingen i området.

Nuläge

Planering pågår.

Om projektet

Ombyggnad av gator vid Backaplan

För att möjliggöra stadsutvecklingen i området skapar vi en förbättrad koppling till det lokala vägnätet samt förbättrar trafikflödet och höjer trafiksäkerheten genom planskilda korsningar.

I samarbete med Göteborgs Stad bygger Trafikverket om vissa gator vid Backaplan. Syftet är bland annat att minska trafikbelastningen på Gustaf Dalénsgatan och underlätta för trafik både från Björlanda och västerifrån för vidare passage till Lundbyleden. Samtidigt vill vi skapa förutsättningar för en pendeltågsstation på Bohusbanan vid Brunnsbo, och utveckla kollektivtrafiken med bättre kopplingar bland annat till nya Backaplan och Norra Älvstranden.

Läs mer om ombyggnaden av gator vid Backaplan, detaljplan 0, på Göteborgs Stads webbplats och om omvandlingen av Backaplan till Hisingens centrum på Göteborg växer/Stadsområde Hisingen/Backaplan

Kontakt

Mikael Kristoferson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 78 97