Logga in
Logga in

Järnvägsprojekt i väst sommaren 2023

Vi vill att resor och transporter ska fungera för alla. Då behöver vi bygga om och ibland bygga nytt. Det kan bli lite stökigt under tiden, men på sikt blir det lättare att resa och transportera gods.

Sveriges nya järnväg minskar avstånden

Det arbete vi gör på järnvägen ska möta behoven både nu och i framtiden. Järnvägen ska kunna ge goda förutsättningar, både för att pendla till arbete och studier och för att transportera gods effektivt i en region som växer.

Vi arbetar med att minska avstånden – mellan människor och företag, mellan stad och land och mellan dig och de som är viktiga för dig. Vi gör Sverige närmare.

Vi rustar upp

Järnvägen står inför stora förändringar de närmaste åren. Sveriges nya järnväg ska klara av att fler människor reser och att mer gods transporteras – punktligt, tillförlitligt och klimatsmart.

Nu jobbar vi intensivt med att byta ut och rusta upp spår, kontaktledningar och signalsystem.

Almedal–Borås

Kust till kust-banan

På Kust till kust-banan passar vi på att byta ut slitna kontaktledningsstolpar när järnvägen ändå är avstängd i Mölndal. Totalt byts cirka 300 stolpar ut på den sex mil långa sträckan under sommaren 2023.

Uddevalla–Stenungsund

Bohusbanan

Under perioden mars 2023–mars 2024 genomför vi omfattande underhållsarbeten. På den drygt fyra mil långa sträckan mellan Uddevalla och Stenungsund byter vi kontaktledningar och reparerar tio spårtunnlar. Arbetet är en del i en större, mer omfattande förbättring av hela Bohusbanan mellan Göteborg och Strömstad de kommande åren.

Göteborg–Skövde

Västra stambanan

För att fler tåg ska kunna gå under högtrafikperioderna gör vi en serie punktinsatser på sträckan mellan Göteborg och Skövde. Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar och ett viktigt pendelstråk för Västra Götaland.

Vi bygger ut

Runt om i landet bygger vi ny järnväg för att ge plats åt fler tåg. Våra stambanor är hårt belastade och det är trångt i spåren.

Därför bygger vi nya banor, och vi bygger ut enkelspår till dubbelspår och dubbelspår till fyrspår. Vi gräver också ner järnvägen under mark för att städer ska kunna växa och utvecklas.

När vi ökar kapaciteten på järnvägen kan Sveriges delar knytas närmare varandra, och det blir lättare att pendla till studier och arbete.

Göteborg–Malmö

Västkustbanan

Västkustbanan är strategiskt viktig för den södra Västkusten. Nu bygger vi ut till dubbelspår på sträckorna Ängelholm–Maria och Hamra–Varberg. När det är klart är i stort sett hela Västkustbanan dubbelspårig. Det ökar möjligheten till effektiva
resor och att fler tåg kan få plats på järnvägen.

I Varberg bygger vi även en tunnel under staden så att den kan växa och utvecklas. I Varberg ska tågen rulla på dubbelspåret genom tunneln om två år.

Mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg kommer tågen att rulla på dubbelspåret redan i höst. Vi ser till att kusten blir klar.

Brunnsbo

Bohusbanan

Vi bygger dubbelspår på Bohusbanan vid Brunnsbo för att minska känsligheten för störningar på järnvägen. Dessutom bygger vi en pendeltågsstation som gör det enklare att pendla till andra delar av Hisingen och till övriga Göteborg.

Göteborgsområdet

Västlänken

Västlänken kommer att bli en järnväg i tunnel under centrala Göteborg. De nya stationerna Centralen, Haga och Korsvägen gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Västlänken är också en förutsättning för att tågtrafiken i Västsverige ska kunna utvecklas
och för att fler resor och transporter ska kunna ske på järnväg i hela landet.

När det blir lättare att resa mellan orter i regionen kan invånarna nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping Västlänken och evenemang.

Mat, medicin och kläder

Järnvägen är ett system som hänger ihop, ungefär som ett blodomlopp.

När vi förbättrar på ett ställe kan det ge stor effekt även i en annan del av landet. Ett exempel är när vi bygger om Hamnbanan på Hisingen. Med två spår till och från Skandinaviens största hamn kan tågen frakta det som i dag fraktas med lastbilar. Vi ser till att mat, medicin, kläder och annat kommer fram mer pålitligt till hela Sverige, på ett sätt som gynnar miljön och minskar trängseln på vägarna.

Hamnbanan Göteborg

Vi lägger ett stort pussel

Under sommaren är det färre personer som reser med tåg. Då passar vi på att göra viktiga och helt nödvändiga jobb. Men det kräver massor av planering, eftersom järnvägen är ett system som hänger ihop.

Om vi stänger av på en viss plats kan det få konsekvenser någon annanstans. Därför lägger vi ett stort pussel för att kunna göra flera saker samtidigt. Vi ser också till att det påverkar så få personer och företag som möjligt. Men det går inte helt att undvika att. Det. Blir. En. Del. Stopp.

Det märks när vi rustar upp och bygger ut

Det kan höras och märkas på flera sätt när vi rustar upp och bygger ut järnvägen. Tågresor påverkas, och på en del ställen går det fler tåg för att trafiken har letts om från en annan bana.

Vi planerar arbeten långt i förväg för att resor och godstransporter ska påverkas så lite som möjligt. Vi jobbar ofta på natten, men ibland behöver vi stänga av och arbeta i spåren även på dagen. Det kan påverka dig som reser.

Ska du åka söderut?

Mellan den 19 juni och den 21 augusti kör inga tåg söderut från Göteborg C på grund av banarbete i Mölndal.

Västtrafik rekommenderar dig att resa med spårvagn 2 och 4. Du kan också söka din resa i appen To Go.

Öresundstågen sätter in ersättningsbussar mellan Göteborg och Mölndal.

Följ hänvisningar från din tågoperatör.

Heading south?

No southbound trains from Gothenburg C between June 19 and August 21 due to engineering work on the line.

Västtrafik recommend you to travel with tram 2 and 4 between Gothenburg and Mölndal. You can also search for your trip in the To Go app.

Öresundstågen will have replacement buses between Gothenburg and Mölndal.

Follow directions from your railway company.

Hjälp oss gärna genom att svara på några frågor