Logga in
Logga in

Sävenäs Rangerbangård Uppstart för ombyggnaden av Sävenäs Rangerbangård

Med förslag från Trafikverket och efterföljande beslut från regeringen om en nationell plan, har medel avsatts för att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkra drift- och underhållskostnader, på Sävenäs.

Uppstarten för ombyggnaden av Sävenäs Rangerbangård markerar ett viktigt steg mot att säkerställa dess långsiktiga funktion och säkerhet. Strategiskt belägen vid Sävenäs station, fungerar denna rangerbangård som en vital knutpunkt för godstågstrafiken i hela Sverige.

Med förslag från Trafikverket och efterföljande beslut från regeringen om en nationell plan, har medel avsatts för att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkra drift- och underhållskostnader, på Sävenäs.

- Sävenäs Rangerbangård spelar en central roll i den svenska godstrafiken. Vårt mål är att skapa en modern och effektiv anläggning, samtidigt som den möjliggör smidig hantering och sammansättning av långa tåg, säger Svante Jonsson, projektledare för Sävenäs Rangerbangård.

Den omfattande ombyggnaden syftar till att omforma Sävenäs till en säkrare och mer funktionell anläggning som kan möta de krav som ställs på den i framtiden. Med en spårlängd på cirka 3 kilometer och olika sektioner för trafik, uppställning samt reparationer och underhåll, är denna bangård en oersättlig del av det svenska transportsystemet på järnväg.

Genom att investera i Sävenäs Rangerbangård bidrar det till en långsiktig och hållbar transportförsörjning som minskar vår klimatpåverkan och främjar en mer effektiv logistikstruktur.