Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Arkeologiska utredningar drar igång i Trollhättan

Nästa vecka börjar de arkeologiska utredningarna i Trollhättan. Arkeologerna kommer i det här skedet bara att titta – inte gräva – i området, och de kommer bara gå på allmän mark.

Arkeologerna kommer vid sitt fältbesök dels att titta efter lämningar som de vet finns på olika platser i området, dels utreda om det finns behov av ytterligare undersökningar.

I detta tidiga skede görs inga ingrepp i form av utgrävningar eller liknande, så arbetet kommer inte att medföra något buller. Arkeologerna kommer heller inte att gå in på några privata tomter.

Fältbesöket genomförs i ett stort område runt slussarna och utgör en del av projektets kulturmiljöarbete.