Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Ta del av synpunkterna från samrådet i Trollhättan

Hur går tongångarna om de föreslagna sträckningarna Nord och Syd bland invånare och näringsliv? Nu kan du ta del av yttrandena i Trollhättans samrådsredogörelse.

Mellan november 2021 och februari i år pågick avgränsningssamrådet i Trollhättan där två förslag till sträckning – en i söder och en i norr – var föremål för utvärdering och åsikter. Många tog chansen att tycka till, både på plats i Kanalmuseet där vi höll öppet hus och diskuterade slussarna med besökare, och genom att skriva ner sina åsikter och skicka in.

Yttrandena presenteras nu i en samrådsredogörelse, där vi beskriver hur samrådet har gått till och sammanfattar och kommenterar synpunkterna från enskilda personer, myndigheter, företag och organisationer.

Kompletterande utredning snart klar

Förutom att tycka till om de två framtagna förslagen förespråkade många att bygga i befintlig sträckning – ett alternativ som avskrivits vid tidigare utredningar.

– Men redan innan samrådet var klart bestämde vi oss för att utreda det alternativet ytterligare. Dels för att slussar på en ny plats får så stora konsekvenser för staden, dels för att vi fick in så många frågor och synpunkter om befintlig sträckning under samrådet, säger projektledare Mikael Rintala.

Den kompletterande utredningen består av två delar: en del som berör konsekvenserna av att stänga av Vänersjöfarten under en längre period, vilket man måste för att kunna bygga i befintlig sträckning, och en del som handlar om vad som är tekniskt möjligt, omgivningspåverkan, risker, kostnad och dylikt. Utredningen om befintlig sträckning publiceras inom de närmaste veckorna.

Läs samrådsredogörelsen för Trollhättan här

Till vår dokumentsida där du hittar samrådsredogörelsen i sin helhet.