Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Trollhättans samrådsredogörelse klar efter sommaren

Samrådsredogörelsen för Trollhättan släpps efter sommaren. Det gör även utredningen om befintlig sträckning.

Under Trollhättans samråd fick vi in över 400 yttranden från enskilda personer, myndigheter, företag och organisationer. Samrådet pågick mellan november 2021 och februari i år och handlade om våra två utredda förslag för sträckning – nord och syd.

Planen var att släppa samrådsredogörelsen, där vi beskriver hur samrådet har gått till och sammanfattar och kommenterar de synpunkter som kommit in, före sommaren. Men arbetet tar längre tid än vi räknat med.

Behövs mer tid

– Det är väldigt många synpunkter som både ska sammanfattas och få ett svar från oss och för att vi ska kunna göra det på ett så bra sätt som möjligt måste vi helt enkelt avsätta mer tid, säger projektledare Mikael Rintala.

Under samrådet tog många också chansen att föreslå andra sträckningar, inte minst det tidigare avskrivna alternativet att bygga de nya slussarna i befintlig sträckning.

– Redan innan samrådet var klart bestämde vi inom projektet oss för att utreda det alternativet ytterligare. Dels för att slussar på en ny plats får så stora konsekvenser för staden, dels för att vi fick in så mycket frågor och synpunkter om befintlig sträckning under samrådet, säger Mikael Rintala.

Klar efter sommaren

Den kompletterande utredningen innehåller två delar: en del som berör konsekvenserna av att stänga av Vänersjöfarten under en längre period, vilket man måste för att kunna bygga i befintlig sträckning, och en del som handlar om vad som är tekniskt möjligt, omgivningspåverkan, risker, kostnad och dylikt. Utredningen om befintlig sträckning beräknas även den bli klar efter sommaren.