Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Event, transporter och skredrisk – här svarar vi på fler frågor

Kan ni berätta mer om transporter, vad händer med motionsloppen och finns risk för skred? Vi fortsätter att försöka besvara en del av de frågor som uppkom under samrådet i Trollhättan.

Hur och var tänker ni er att transporterna av massor ska ske i den sträckning Trafikverket förordar; Nord?

– Inget är bestämt än men vi tittar på några olika alternativ: båttransport på Göta älv, lastbilstransport på 45:an eller att få över massorna till västra sidan av Göta älv. Vi försöker hitta en lösning som stör Trollhätteborna i så liten utsträckning som möjligt, säger projektledare Mikael Rintala.

Vad händer med massorna?

– Vi kommer att inventera om det finns behov av massor i någon kommun i närheten, för massorna är en resurs. De kan användas till att fylla upp och stabilisera dålig mark inför andra byggprojekt, säger Mikael Rintala.

Kommer motionslopp, veteranbilsträffar, slussdagar och liknande att kunna genomföras under byggtiden?

– Eftersom vi ska driva ett stort anläggningsprojekt mitt i Trollhättan under flera år så är vår ambition naturligtvis att traditionella motionslopp, slussdagar och liknande ska gå att genomföra. Det kan hända att man får ändra på vissa saker och exempelvis lägga om banor men vi vill att evenemangen ska kunna genomföras, säger projektchef Mikael Nummedal.

Finns risk för skred i anslutning till slussbygget?

– I Trollhättan består marken till 95 procent av berg så där är riskerna små. I Vänersborg ser vi heller inga större stabilitetsproblem. I Lilla Edet är marken sämre. Där har vi redan inlett arbetet med att skredsäkra området. Just nu pågår undersökningar och utredningar så att vi vet hur vi ska gå tillväga men det kommer att handla om avschaktning – det vill säga att gräva bort många hundratusen kubikmeter jord för att avlasta den instabila marken – och att förstärka jorden med kalkcementpelare så att den blir fastare och mer hållbar. Vi räknar med att kunna komma igång med det praktiska arbetet 2025 och att hålla på omkring ett år, berättar projektets geoteknikexpert Andris Vilumsons.