Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Markundersökningar runt Bergkanalen i december

Med start i början av december kommer vi att undersöka marken utmed Bergkanalen, som måste breddas oavsett om den nya slussleden byggs enligt alternativ Nord eller Syd i Trollhättan.

Hur ser markförhållandena ut runt Bergkanalen? Var finns det berg, finns det sprickor i berget, vad består marken i övrigt av och hur väl klarar området belastning?

Den här typen av frågor måste vi ha svar på innan arbetet med att bredda Bergkanalen inleds och därför börjar vi från och med nästa vecka att genomföra markprover runt kanalen.

Omvägar märks ut

Markproverna tas utmed gångstigen mellan Klaffbron och Olidebron. Vi kommer inte att behöva stänga av stigen men du kan komma att behöva ta en omväg om du tar din promenad när vi är på plats och borrar. Vi märker i så fall ut omledningen med koner. Vi kommer inte att behöva leda om vägen mer än max en timme i taget.

Proverna tas mellan klockan 8 och 15 på vardagar. Provtagningen görs med borrvagn eller i vissa fall en lite större borrbandvagn. Arbetet kan vara förhållandevis högljutt – det uppstår ett hamrande metalliskt ljud när borren går ner i jorden och når berg.

Vi räknar med att bli klara med huvuddelen av arbetet före jul.