Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Samrådet i Trollhättan sker till hösten

Samrådet om placeringen av nya slussar i Trollhättan kommer att äga rum i höst i stället för under våren. Detta för att kunna presentera ett så bra underlag som möjligt.

Vid nästa samråd i Trollhättan kommer vi – Trafikverket och Sjöfartsverket – att förorda ett alternativ till sträckning av den nya slussleden i Trollhättan samt förklara varför vi valt bort andra alternativ.

För att kunna presentera ett så bra material som möjligt, både om vad vi väljer och vad vi väljer bort, skjuter vi upp samrådet till hösten.

Vad är det som inte är klart?

– Vi kommer bland annat att behöva genomföra kompletterande naturinventeringar, där biologer tittar på växter i områdena samt bedömer hur miljön är för olika djur. Vi vill också undersöka berget mer i de områden där vi tittar på olika sträckningsalternativ, säger projektledare Mikael Rintala.

Har ni inte redan gjort sådana här undersökningar?

– Jo, till en viss utsträckning, men vi vill ta reda på ännu mer för att ha ordentligt med underlag när vi bestämmer oss för vilket alternativ vi förordar i samrådet, säger Mikael Rintala.

När blir samrådet mer specifikt?

– Vi siktar på tidig höst. Därefter ställer vi samman och bemöter alla synpunkter i en ny samrådsredogörelse. Efter en intern process och dialog med Trollhättans stad hoppas vi sedan kunna presentera vårt ställningstagande under senare delen av hösten, säger Mikael Rintala.