Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Slussplanerna i Lilla Edet börjar ta mer konkret form

Nu har vi bestämt mer exakt var den nya slussen och farleden i Lilla Edet ska ligga. Det gör att vi nu kan börja titta närmare på vilka och vad som kommer att påverkas av bygget. Ett nytt samråd väntar efter årsskiftet.

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på Ström-sidan är klart sedan länge men nu, efter markundersökningar och byggbarhetsanalyser, är en mer exakt placering bestämd.

– Nu har vi låst läget för själva farleden och kan därmed börja titta på vad det innebär mer i detalj för området runtomkring. Var och hur vi ska lägga gator, slänter och gångvägar, till exempel, säger projekteringsledare Lars Johansson.

Elva hus löses in redan nu

Marken i det aktuella området är instabil, framförallt på grund av en hel del kvicklera. Detta faktum har varit känt länge och en grundförstärkning hade behövt genomföras oavsett om det hade byggts en ny sluss eller inte. SGI, Statens geotekniska institut, har upprättat en plan för vilka åtgärder som måste till och nu gör de och vi tillsammans de arbeten som krävs för att inte riskera det allra värsta scenariot – att byggnader helt enkelt glider ner i vattnet.

Förstärkningsåtgärderna leder till att elva närliggande hus kommer att behöva rivas redan i detta skede. Fastighetsägarna är informerade, både via enskilda samtal och stormöte, och processen med inlösen är påbörjad.

Ny fotbollsplan och förändrad slottspark

Fotbollsplanen Strömsvallen kommer att behöva flyttas för att göra plats för den nya slussanläggningen. Vi kommer därför tillsammans med kommunen och fotbollsföreningarna att börja titta på var en ny fotbollsplan lämpligast kan placeras. Den nya fotbollsplanen kommer att stå färdig innan den gamla måste stängas av, så inga fotbollsmatcher eller träningstillfällen kommer att vara i farozonen.

Delar av Ströms slottspark påverkas också av byggplanerna.

– Vi kommer att behöva förändra delar av parken och har en löpande dialog med kommunen om hur vi ska göra utformningen av Ströms slottspark så fin och funktionell som möjligt, med plats för alla de aktiviteter som finns i parken i dag, säger Lars Johansson.

Kan ni visa en skiss över slussens placering?

– Det är för tidigt än. Vi har fastställt centrumlinjen för farleden och slussen och precis inlett en dialog med kommunen om hur vi ska utforma ytorna runtomkring slussen, hur kopplingen till anslutande gator och gång- och cykelvägar ska se ut och sambandet till Ströms slottspark. När vi kommit längre i den processen kan vi visa något visuellt, säger Lars Johansson.

Nytt samråd efter årsskiftet

I början av nästa år väntar ett nytt samråd där vi presenterar konsekvenserna som slussbygget får för människa och natur. Under detta samråd kan allmänheten precis som tidigare tycka till om planerna, men vi skickar ut särskild information till dem som berörs direkt av slussbygget.  

– Det kan till exempel handla om att man bor så nära där vi bygger att man påverkas av buller från våra framtida byggarbetsplatser, förklarar fastighetsansvariga Nathalie Abrahamsson.