Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Vad händer när hus står i vägen för slussen?

Det händer att fastigheter måste lösas in när infrastrukturprojekt byggs. Slussarna är inget undantag. Här beskriver vi hur det ser ut på de tre orterna kring detta just nu.

Trafikverket har rätt att lösa in mark som behövs permanent när vi bygger nya vägar, järnvägar – eller slussar. Ibland står hus i vägen för den nya infrastrukturen och dessa kan då komma att lösas in.

– Inlösen innebär att vi köper fastigheten av fastighetsägaren för marknadsvärdet plus 25 procent, säger Patricia Ahonen, markförhandlare.

I Lilla Edet ska ett omfattande skredsäkringsarbete påbörjas under 2025. Detta har lett till att vi har behövt lösa in elva närliggande hus som måste rivas för att vi ska kunna påbörja förstärkningsåtgärderna.

I Vänersborg har ett hus lösts in, en fastighet som låg ute till försäljning och som ligger för nära den planerade slussen.

I Trollhättan har inga hus lösts in eftersom vi inte valt korridor än. Vi har däremot haft en dialog med berörda fastighetsägare i det alternativ vi förordar – Nord – om hur en inlösenprocess går till. Detta för att förbereda dem på vad som kan komma att ske om det blir det alternativ som vi förordar.

– Men inga avtal tecknas förrän det finns beslut från Trafikverket om vald korridor, säger Patricia Ahonen.