Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Varsamt ledordet för markprover på gravplats

På den gamla gravplatsen vid Brinkebergskulle kommer vi att behöva ta prover i marken. – Det är tyvärr ett måste men vi kommer bara att borra i gångar och på gravfria fält, säger projekteringsledare Lars Johansson.

Med start i slutet av maj, under vecka 22, kommer vi inför kommande slussbygge att ta markprover på den gamla gravplatsen vid Brinkebergskulle sluss.

Varför måste ni ta prover på själva gravplatsen?

Räcker det inte med området runtomkring?

– Vi vet att det finns väldigt mycket lera i marken vid Brinkebergskulle. För att komma underfund med skredrisker och stabilitetsutmaningar måste vi ta mängder med prover i hela slussområdet. Ett fåtal av dem kommer att behöva tas på gravplatsen. Vi måste ha god kunskap om markförhållandena i hela området för att kunna bygga på ett stabilt och säkert sätt, säger projekteringsledare Lars Johansson.

Vi kommer enbart att borra på gravfria platser, som skissen med grönmarkerade borrpunkter visar här nedanför.

Markproverna tas upp från allt mellan 3 och 21 meters djup och arbetet görs med hjälp av borrvagnar.

Kommer de som bor och rör sig i området att bli störda av borrandet?

– Själva borrmaskinen låter ungefär som en gräsklippare av större modell. Pumpen som driver den drivs i sin tur av ett elverk som är placerat vid kanalen, och även det låter som en gräsklippare. Sedan är själva borrningen tyst, men när vi sonderar i berg låter det som en hammare som slår mot ett hårt underlag, berättar geoteknikern Folke Arvidsson som är den som leder borrningsarbetet vid Brinkebergskulle.

Arbetena tar omkring en vecka att utföra och kommer att pågå vardagar mellan klockan 8 och 17.

När allt är klart återställs marken till hur den såg ut före borrningen.

Fakta – Restad sjukhus gravplats

  • Gravplatsen ligger ett stenkast från Brinkebergskulle sluss och ett stenkast från det som tidigare var Restad sjukhus; tidigare mentalsjukhuset Vänersborgs hospital och asyl. Innan dess var byggnaden herrgård och sommarboende för landshövdingar. I dag fungerar byggnaden som asylboende.
  • Utmed kanterna av gravplatsen löper långa rader med kors, där varje kors motsvarar en person vars liv slutade på mentalsjukhuset. Gravplatsen hyser omkring 2 000 gravar och är anonym till följd av det stigma som länge fanns kring psykisk ohälsa.
  • Under 1950-talet flyttades korsen till utmed kanterna av gravplatsen. Detta gjordes av praktiska skäl – det underlättade helt enkelt arbetet med att klippa gräs och hålla efter omgivningarna. Gravarna i sig finns alltså inte längs med kanterna.