Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Låt stakkäpparna stå – framförallt för säkerhetens skull

De käppar vi sätter ut för att markera var vi ska ta markprover i Trollhättan flyttas eller försvinner nattetid. Det kan få allvarliga konsekvenser om borren går ner på fel ställe och träffar en el- eller vattenledning.

De orange pinnar vi sätter ut för att visa var prover i marken ska tas i det nya slussområdet i Trollhättan – så kallade stakkäppar – försvinner nattetid. Någon eller några flyttar helt enkelt på käpparna under natten. Det har också hänt att falska borrpunkter märkts ut med samma typ av sprejfärg som projektet använder sig av för att markera direkt på marken var vi ska borra.

När mätteknikerna dyker upp dagen därpå och markeringarna är borta går deras arbete både långsammare och blir dyrare eftersom placeringen måste dubbelkollas och märkas ut på nytt.

Om man inte upptäcker att en stakkäpp flyttats och borrar på fel ställe kan konsekvenserna bli allvarliga. En borr som träffar en elledning blir strömförande och personen som handhar maskinen kan skadas eller i värsta fall dö. Dessutom skulle närboende Trollhättebor riskera att bli utan ström. Om borren skulle träffa en vattenledning är risken för en vattenläcka stor och närboende och omkringliggande verksamheter kan stå utan vatten.

– Låt käpparna stå kvar, framförallt för säkerhetens och mätteknikernas arbetsmiljös skull, uppmanar projektledare Mikael Rintala.

Käpparna visar inte sträckningen

Stakkäpparna är en markering för undersökningarna och inte för var slussleden ska gå.