Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Lilla Edet får Sveriges första triangelsluss

Nu är det klart. Lilla Edet som har Sveriges äldsta sluss får också Sveriges första triangelsluss. En innovativ lösning med flera goda effekter.

I Lilla Edet finns inte bara Sveriges äldsta sluss från 1607 – om några år kommer även Sveriges första triangelsluss att finnas här. En unik ”sluss-snackis” som kan locka besökare från både när och fjärran. Lilla Edets triangelsluss är visserligen inte först i Europa – det finns en mindre variant för fritidsbåtar i Nederländerna – men det blir den första större triangelformade slussen på europeisk mark. 

Slusslösningen sparar natur

En triangelsluss fungerar bäst när det, som i Lilla Edet, redan finns en farled som slussen ska återansluta till. Den trekantiga formen gör avståndet tillbaka till den befintliga farleden kortare eftersom in- och utgångsvinklarna blir annorlunda. Triangelslussen tar helt enkelt mindre ytor i anspråk än en rektangulär, vilket sparar natur och gör att mängden massor som måste grävas bort blir mindre. Det leder i sin tur till färre transporter och minskade kostnader.

– Den största vinsten är just att triangelslussen tar mindre plats och därmed blir påverkan betydligt mindre, säger Trafikverkets projektledare Lars Johansson.

Ökad säkerhet

Sjöfartsverkets projektledare Johan Eriksson, en av personerna bakom den nya slusslösningen, lyfter ökad säkerhet som en annan stor fördel med triangelslussen. 

– Skulle ett fartyg tappa styrförmågan på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen, som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen. Med den här lösningen minskar den risken betydligt, förklarar Johan Eriksson.

– Nu kan vi i Lilla Edet i ännu högre utsträckning profilera oss som ”slusskommunen”. Vi var slusspionjärer på 1600-talet och vi är slusspionjärer nu med den här nytänkande och miljösmarta slusslösningen, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C) i Lilla Edet.

Här kan du se en film där Johan Eriksson förklarar mer ingående vad en triangelsluss innebär och varför den passar bra att bygga just i Lilla Edet.

Film – Lilla Edets triangelsluss

Lilla Edet, som har Sveriges äldsta sluss, kommer också att få Sveriges första triangelsluss. Här förklarar projektledare Johan Eriksson, Sjöfartsverket, vad en triangelsluss innebär, vilka fördelar den har och varför den passar bra att bygga just i Lilla Edet.