Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Ny typ av sluss gör att vi undersöker västra sidan i Vänersborg

En trekantssluss väster om dagens sluss – är det i själva verket en bättre lösning än den rektangulära sluss som vi hittills planerat för i Brinkebergskulle? Snart inleds undersökningar för att ta reda på det.

Med start i februari kommer vi under våren att genomföra markprover på den västra sidan om slussen i Brinkebergskulle. Provtagningen är en del i det arbete vi har inlett kring att undersöka om vi kan bygga en trekantssluss på andra sidan än vad som hittills sagts, alltså väster om dagens sluss.

Men ni har väl redan bestämt er för att bygga på östra sidan? Vad är det som har hänt?

– När vi började planera för slussen vid Brinkebergskulle var det här med en trekantig sluss inte ”upptäckt”. Men nu när den finns som alternativ ser vi att den eventuellt skulle kunna fungera och i så fall orsaka ett mindre intrång och därmed vara en bättre lösning. Vi vill vända på alla stenar så att vi verkligen väljer den lösning som orsakar så litet intrång som möjligt i mark och natur, säger projektledare Lars Johansson.

Kan ni inte bygga en triangelformad sluss på östra sidan?

– Nej, där får en sluss med den formen inte plats, den blir för bred i relation till kyrkogården och bostadsområdet Astrids ängar. Så det står mellan den lösning vi hittills planerat utifrån – en ”vanlig” sluss öster om dagens, eller en triangelsluss väster om dagens.

När vet ni om det blir ett sidbyte?

– Nu genomför vi de första undersökningarna för att ta reda på hur markförhållandena ser ut och vi kommer att behöva genomföra fler prover innan vi kan bestämma oss, så det är en bit kvar. Det är många bitar som behöver vägas samman, vi vill landa i den lösning som blir den bästa i ett långsiktigt perspektiv, säger Lars Johansson.

Hur går markproverna till?

En del av markproverna handlar om att geoteknikerna framförallt tittar och känner på jord och berg medan andra prover utförs med hjälp av en borrbandvagn. En sådan låter i sig ungefär som en åkgräsklippare och stör därmed inte särskilt mycket, men om den vid provtagningen stöter på berg kan ljudet bli relativt starkt.
Vissa borrpunkter är placerade på stigar och gångvägar, vilket kan leda till att vi behöver stänga av gångstigarna mellan 15 och 60 minuter per tillfälle.

Vilka är fördelarna med en trekantssluss jämfört med en rektangulär sluss?

En kanal som går in i en rektangulär sluss enligt en rak linje är en relativt lättbyggd lösning – när det handlar om att bygga både sluss och farled på en helt ny plats. När det redan finns en farled som den nya slussen ska återansluta till blir förutsättningarna annorlunda. Då ger en trekantig sluss fördelar vad gäller både miljö, kostnader och säkerhet.

  • Miljö och kostnader
    • En triangelsluss ger en annan in- och utgångsvinkel som gör avståndet tillbaka till den befintliga farleden kortare. Utformningen sparar därmed natur och gör mängden massor mindre vilket ger lägre kostnader.
  • Säkerhet
    • Om ett fartyg tappar förmågan att backa på väg in i en triangelsluss ligger inte slussportarna i farozonen på samma sätt som i en rektangulär sluss. Om slussportarna skadas kan det i värsta fall leda till dammbrott då vattnet strömmar okontrollerat ur slussen.