Logga in
Logga in

Vad händer i Trollhättan just nu?

Projektledare Mikael Rintala berättar vad som är på gång nu och framåt i slussprojektet i Trollhättan.

– Just nu pågår arbete på flera fronter med det norra alternativet. Vi gör fler nautiska simuleringar för att slussledens placering och utformning ska bli så bra som möjligt för båtarna att köra i. Vi undersöker marken ytterligare för att få ännu mer detaljerad information om hur den ser ut inför de kommande anläggningsarbetena och det görs också kompletterande naturinventeringar. Vi tittar på hur vägar och broar ska se ut och placeras och undersöker vilka möjligheter det finns för masstransporter, både på land och sjö, berättar projektledare Mikael Rintala.

En annan del som vi kommer att titta på tillsammans med Trollhättans stad rör friluftsliv och evenemang. Trollhätteborna ska även under byggtiden ha möjlighet att röra sig i naturområdena runt den nya slussen, även om de kan behöva ta andra vägar. Detsamma gäller Trollhättans många motionslopp. Planen är att de ska genomföras men de kan komma att ledas om i vissa partier.

– Vi arbetar också tillsammans med kommunen med detaljplanen för Bergkanalen så att den ska kunna breddas där det behövs. Vattenfall är en annan aktör som vi har tät dialog med för att se till att det inte blir några störningar i kraftproduktionen, säger Mikael Rintala.

När blir det ett nytt samråd?

– Vi siktar på början av nästa år. Senare under 2025 kommer vi att lämna in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.