Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Vi tar ner träd för att kunna ta mark- och bergprover

För att kunna ta nödvändiga prover i mark och berg kommer vi att ta ner ett femtiotal träd i skogsområdet mellan älven och Västergärdet. Träden har redan markerats men börjar tas ner tidigast i slutet av juli.

Vi behöver ta en hel del prover för att ta reda på hur marken och berget ser ut där vi planerar att bygga den nya slussleden i Trollhättan. En del av borrproverna är i skogsområdet mellan älven och Västergärdet. För att arbetsfordonen ska kunna komma fram till de platser där proverna ska tas är det nödvändigt att ta ner en del träd. Det rör sig om omkring 50 träd i varierande storlekar.

Uppdatering om tid för nedtagning: Avverkningen sker med start tidigast i slutet av juli. Trädfällningen kommer att pågå i cirka två veckor.

När nedtagningarna görs kan vi för säkerhetens skull komma att behöva stänga av vissa områden och delar av gångstigar. Vi informerar om det både genom fysiska skyltar i området och i de fall det behövs genom vakter i skogen som visar på alternativa vägar för den som är ute och rör sig i området.

Viktigt låta markeringarna vara orörda

De träd som ska tas ner markeras med sprejfärg och det är viktigt att markeringarna får vara orörda, så att vi inte tar ner fel träd, vilket i slutändan skulle leda till att fler träd än nödvändigt fälls.

Eftersom skogsområdet där provtagningen ska ske ligger i ett naturreservat har vi sökt och fått dispens från Trollhättans stad både för att ta proverna och ta ner träden.