Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledningsupprustning och höjning av plattform 2a3a i Uddevalla

Vi ska genomföra kontaktledningsupprustning på sträckan Uddevalla–Strömstad. Samtidigt höjer vi plattform 2a3a på Uddevalla station.

Vad?

Kontaktledningsbyte mellan Uddevalla - Strömstad.

Varför?

För att järnvägsanläggningen ska bli mer driftsäker.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Projektet kommer att omfatta fyra åtgärder:

  • Kontaktledningsupprustning på sträckan Uddevalla–Strömstad
  • Kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård
  • Höjning av plattform 2a3a i Uddevalla
  • Multiduktanläggning Rabbalshede–Strömstad.

Projekterande konsult Systra Sverige AB arbetar nu med projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Upphandling av entreprenör kommer att ske under perioden januari–maj 2024. 

Beräknad produktion planeras under 2025–2026, där arbetena kommer ske etappvis under totalavstängning.

  • Uddevalla Bangård
  • Uddevalla–Rabbalshede
  • Rabbalshede–Strömstad.

Arbetet förväntas leda till en mer driftsäker anläggning, ökad trafiksäkerhet för tågresenärerna samt en stationsmiljö som är tillgänglighetsanpassad.

Läs mer om våra planerade åtgärder

Kontaktledningssystemet mellan Uddevalla och Strömstad är från 1950, och de stolpar och bryggor som stått sedan dess är i behov av att bytas ut. Kontaktledningsanläggningen på Uddevalla bangård är lika gammal och de bryggor som är rostangripna är också i behov av utbyte.

Plattformen för spår 2a3a i Uddevalla är låg och ojämn vilket innebär att insteget från plattform till tåg är för stort. Det gör att den inte är tillgänglig för funktionshindrade och är en säkerhetsrisk för alla resenärer vid på- och avstigning. I projektet ska därför plattformen höjas och rustas upp samt förses med tak, så att det framöver uppfyller gällande krav och regelverk. Det innebär också bättre belysning, framkomlighet samt tydliga skyltar med trafikinformation.

Tidsplan

1 Framtagande av förfrågningsunderlag 2023

2 Upphandling av entreprenör 2024

3 Byggstart 2025

4 Klart 2026

Projekt i närheten

Bohusbanan underhållsåtgärder 2023 - 2024.

Fundamentsättning

Fundamentsättning med borrtåg på ett av Trafikverkets projekt 2021.
Fotograf: Daniel Svensson
Ladda ner bilden högupplöst (jpg. 2,4 MB) 

Spårarbete

Arbete med kontaktledningsanläggning med hjälp av spårgående traktorgrävare med korg på ett av Trafikverkets projekt 2021.
Fotograf: Daniel Svensson
Ladda ner bilden högupplöst (jpg. 1,7 MB) 

Kontakt

Sammy Kangethe

Projektledare

Telefon: +46 10-124 30 98