Logga in
Logga in

Borås signalställverk

För att signalställverket på Borås centralstation ska fortsätta fungera, måste vi byta ut ställverket och dess signaler.

Ett nytt modernt signalställverk kommer att höja säkerheten. Dessutom blir trafikeringen mer flexibel och effektiv. Borås centralstation är utrustad med ett signalställverk av modell el-med-el, byggt 1951. Borås är en knutpunkt med angränsande linjer mot Göteborg och Värnamo (Kust till kust), Varberg (Viskadalsbanan) och Herrljunga (Älvsborgsbanan).

Det råder stor brist på reservdelar till signalställverket i Borås eftersom tillverkningen av viktiga delar upphört sedan lång tid tillbaka. Det är även svårt att rekrytera kompetent personal för underhåll och felsökning eftersom signalställverk el-med-el är mycket ovanliga i dag. Vissa uppgraderingar av kablar och skåp har gjorts på senare år, men många av signalerna och kablarna är i relativt dåligt skick.

Datoriserat i stället för el-med-el

Det gamla signalställverket ska ersättas med ett nytt datoriserat ställverk. Bangården ska utrustas med ATC (automatic train control). ATC är ett system som minskar risken för olyckor som orsakas av handhavandefel från lokföraren. Det kan beskrivas som ett övervakningssystem som förhindrar att tågen överskrider den tillåtna hastigheten eller att en stoppsignal passeras. Alla vägskyddsanläggningar ska styras av det nya ställverket. Dessutom ska signalerna moderniseras för att få en robust standard.

Korta fakta

Vad: Signalställverket ska bytas ut och ersättas med ett datoriserat ställverk.

Varför: Det gamla signalställverket har blivit omodernt, signalställverk el-med-el är mycket ovanliga idag. För att underlätta driften av signalställverket och uppdatera tekniken installeras ett nytt datoriserat ställverk.

Nuläge: Nu pågår installation och säkerhetsbesiktning av ett nytt ställverk. All beräknas vara klart den 11 juli 2022.

Genomförda och pågående arbeten

Genomfört
2018 Utredning och framtagning av en digital modell över anläggningen
2019 Projektering, bygghandling och förfrågningsunderlag
2020 Upphandlingar av entreprenör och signalställverk

Pågår

2021–2022 Byggande, driftsättning av nytt ställverk (juli 2022)
26/5-11/7 2022 Planerad stängning av trafiken för driftsättning av nya signalställverket