Logga in
Logga in

Västra Götaland Upprustning av järnvägen i Borås

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem.

Vad?

Vi byter, spår, kontaktledningar och signalställverk i Boråsområdet. På vissa utvalda sträckor införs även fjärrstyrning. Åtgärderna ökar kapaciteten och säkerheten på järnvägen.

Varför?

För att minska driftstörningar och skapa ett modernt, robust och tillförlitligt järnvägssystem.

Nuläge

Spår- och kontaktledningsbyte mellan Borås-Varberg blir klart den 8 augusti. Installation av ett nytt signalställverk på Borås station blev klart den 11 juli.

Om projektet

Vi byter spår, kontaktledning och signalställverk i Boråsområdet. På vissa utvalda sträckor införs även fjärrstyrning. Åtgärderna höjer kapaciteten och ger ett mer tillförlitligt och robust järnvägssystem för tågtrafiken. Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen i Boråsområdet, nu är alla klara! 

  • Byte av kontaktledning på Borås bangård  för att förbättra driftsäkerheten, Klart sommaren 2019.
  • Byte av spår och växlar mellan Borås och Hillared , klart 2019
  • Byte av spår, växlar samt infört fjärrstyrning mellan Borås-Herrljunga , klart december 2021.
  • Den 11 juli 2022 blev tällverksbytet i Borås klart.
  • Spår och kontaktledningsbyte Borås-Varberg, klart 8 augusti 2022.

Vi tackar för ert tålamod under tiden som vi rustat upp järnvägen i Borås!
Genom upprustningen har järnvägen i Boråsområdet blivit mer modern med bättre förutsättningar för ökad punktlighet och höjd säkerhet.

Säkerhetshöjande plankorsningsåtgärder genomförs i ett annat projekt

Säkerhetshöjande plankorsningåtgärder på Viskadalsbanan genomförs i ett annat projekt. Mer information om detta hittar ni här. 

Tidsplan

Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen i Boråsområdet. Den 8 augusti 2022 blev det sista projektet klart, spår- och kontaktledningsbyte mellan Borås-Varberg.

På Borås bangård har vi bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten. Projektet blev klart sommaren 2019.

 

På kust till kustbanan mellan Borås och Hillared har vi bytt spår och växlar, på en total sträcka om 21,4 km.

Trafikverket har byggt ett fjärrstyrningssystem och utfört spårbyte på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till bättre punktlighet och ökad kapacitet.

För att signalställverket på Borås centralstation behöver ställverket och dess signaler bytas. Ett nytt modernt signalställverk höjer säkerheten. Dessutom blir trafikeringen mer flexibel och effektiv. Det gamla signalställverket ska ersättas med ett nytt datoriserat ställverk.

Klart: juli 2022

Spår, växlar och kontaktledning på Viskadalsbanan mellan Varberg och Borås har nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver bytas, vilket vi gör nu. Arbetet i spåren startade under  sensommaren 2021och allt blir klart den 8 augusti 2022.

Nyheter