Logga in
Logga in

Västra Götaland Upprustning av järnvägen i Borås

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem.

Vad?

Vi byter, spår, kontaktledningar och signalställverk i Boråsområdet. På vissa utvalda sträckor införs även fjärrstyrning. Åtgärderna ökar kapaciteten och säkerheten på järnvägen.

Varför?

För att minska driftstörningar och skapa ett modernt, robust och tillförlitligt järnvägssystem.

Nuläge

Spår- och kontaktledningsbyte mellan Borås-Varberg pågår. Installation av ett nytt signalställverk på Borås station startar i slutet av maj 2022.

Om projektet

Vi planerar att byta spår, kontaktledning och signalställverk i Boråsområdet. På vissa utvalda sträckor införs även fjärrstyrning. Åtgärderna höjer kapaciteten och ger ett mer tillförlitligt och robust järnvägssystem för tågtrafiken.

Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen i Boråsområdet. Tre projekt är redan avslutade; på Borås bangård har vi bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten. Projektet avslutades sommaren 2019. Mellan Borås och Hillared har vi bytt spår och växlar, klart 2019 och mellan Borås-Herrljunga har vi bytt spår, växlar samt infört fjärrstyrning, klart december 2021

Två sträckor återstår

Spår- och kontaktledningsbyte Borås-Varberg: Vi byter spår, växlar och kontaktledning för ökad tillförlitlighet. Arbete pågår sedan augusti 2021 och är klart den 8 augusti 2022.

Borås signalställverk: Byte till ett modernt signalställverk som kommer att höja säkerheten och bidra till en flexibel och effektiv trafikering. Arbete startade i slutet av maj 2022 och är klart den 11 juli 2022. 

Så påverkas du

Ett ökat fokus på upprustning av järnvägen innebär att många arbeten ska planeras in i järnvägssystemet. Dessa arbeten kommer periodvis att leda till stora störningar av tågtrafiken, men vi arbetar för att minska störningarna så mycket som möjligt.

För mer information om trafikpåverkan på järnvägen, kontakta din tågoperatör eller kollektivtrafikoperatör på sträckan. 

 

 

Tidsplan

Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen i Boråsområdet. Tre projekt är redan avslutade och två återstår, de blir klara under sommaren 2022.

På Borås bangård har vi bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten. Projektet blev klart sommaren 2019.

 

På kust till kustbanan mellan Borås och Hillared har vi bytt spår och växlar, på en total sträcka om 21,4 km.

Trafikverket har byggt ett fjärrstyrningssystem och utfört spårbyte på Älvsborgsbanan mellan Herrljunga och Borås. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till bättre punktlighet och ökad kapacitet.

För att signalställverket på Borås centralstation ska fortsätta fungera, måste vi byta ut ställverket och dess signaler. Ett nytt modernt signalställverk kommer att höja säkerheten. Dessutom blir trafikeringen mer flexibel och effektiv. Det gamla signalställverket ska ersättas med ett nytt datoriserat ställverk.

Klart: juli 2022

Spår, växlar och kontaktledning på Viskadalsbanan mellan Varberg och Borås har nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver bytas, vilket vi gör nu. Arbetet i spåren startade under  sensommaren 2021och pågår fram till sommaren 2022.

Nyheter