Logga in
Logga in

Spår- och kontaktledningsbyte Borås-Varberg

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar, höja standarden och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem.

Spår, växlar och kontaktledning på Viskadalsbanan mellan Varberg och Borås har nått slutet av sin tekniska livslängd och behöver bytas. Bytet av spår innebär att vi även byter all ballast (sten) i spåret. Genom upprustningen skapar vi en pålitlig och robust järnväg för framtida behov. Upprustningen kommer att öka tillförlitligheten och minska underhållskostnaderna för Viskadalsbanan.

Arbetet i spåren startade under  sensommaren 2021och pågår fram till sommaren 2022. 

Tågtrafiken ersätts med buss

Tågtrafiken mellan Borås – Varberg ställs in och trafiken ersätts med buss under tiden som arbeten pågår, den 9 augusti 2021 – 7 augusti 2022. För mer information, kontakta respektive tågoperatör. 

Plankorsningar stängs periodvis när vi arbetar

Under arbetets gång kommer plankorsningarna längs sträckan att behöva stängas tillfälligt ett flertal gånger när arbetsmaskiner såsom spårbyteståg, ballastrenare och spårriktare passerar. Vi gör vad vi kan för att minska trafikstörningar i samband med detta, omledningsvägar skyltas lokalt. 

Här kan du läsa mer om aktuella tider då plankorsningar stängs.

I samband med spårbytet görs inga säkerhetshöjande plankorsningsåtgärder på Viskadalsbanan, detta genomförs i ett annat projekt, läs mer om det här. 

Preliminär tidplan

Järnvägssträckan Borås-Varberg  öppnar åter för trafik: vecka 32, 2022