Logga in
Logga in

Uppställningspår Lärje Aktuellt i Lärje

Vad händer i projekt Lärje uppställningsspår?

Just nu ligger stort fokus på att upprätta ett genomförandeavtal. Första avtalet som ska upprättas är ett genomförandeavtal med Kretslopp och Vatten. Ett genomförandeavtal är ett avtal där vi kommer överens om hur vi ska genomföra Lärje uppställningsspår i samordning med samtliga inblandade. Till exempel om vad som ska byggas och själva finansieringsfrågorna. Avtalet ska reglera åtaganden, ansvarsfördelning och förutsättningar för projektets genomförande.

Förfrågningsunderlaget ska nu sammanställas inför den kommande upphandlingen under 2023 och projektet ska handlas upp som en totalentreprenad. Samtidigt ligger Järnvägsplanen hos Länsstyrelsen för yttrande, med svar senaste den 24 oktober.