Logga in
Logga in

Uppställningspår Lärje Godkänd järnvägs- och detaljplan markerar starten

Godkänd järnvägs- och detaljplan markerar starten för Lärje uppställningsspår och stärker hållbar tågtrafik i Göteborgsregionen.

Järnvägsplanen för Lärje uppställningsspår har nu vunnit laga kraft och även detaljplanen är lagakraftvunnen. Sammanfattningsvis innebär det att järnvägsplanen har genomgått den juridiska processen, fått slutgiltigt godkännande och har erhållit fullständig juridisk giltighet Detta markerar startpunkten för genomförandet av Lärje uppställningsspår enligt planens specifikationer och villkor.

Terese Löfgren, projektledare på Trafikverket, är mycket positiv till beslutet.
”Att detaljplanen och järnvägsplanen har godkänts är väldigt glädjande. Vi ser fram emot att arbeta vidare med detta projekt och göra det möjligt för fler personer att ta tåget som ett hållbart transportalternativ”, säger Terese.

Upphandlingen av totalentreprenör pågår förnärvarande och man förväntar sig att en entreprenör kommer att vara kontrakterad i december 2023.
Lärje uppställningsspår kommer att möjliggöra utvecklingen av en modern och effektiv järnvägsinfrastruktur för att hantera den ökande tågtrafiken i regionen. Den första etappen av Lärje uppställningsspår kommer att omfatta 2000 tågmeter, med möjlighet till ytterligare 1000 tågmeter. Anläggningen kommer att innehålla ankomst- och utdragsspår samt åtta uppställningsspår, vilket rymmer tåg med en längd på 250 meter.

Öppnandet av de nya uppställningsspåren och deras parkeringsmöjligheter är ett viktigt steg för att säkerställa en smidig och effektiv tågtrafik i Göteborgsregionen enligt Terese Löfgren.

Planerad byggstart är under första kvartalet 2024.