Logga in
Logga in

Uppställningspår Lärje Järnvägsplanen för Lärje uppställningsspår är nu ute för granskning

De färdiga förslagen för Lärje uppställningsspår ställs nu ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen.

De färdiga förslagen för Lärje uppställningsspår ställs nu ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Granskningshandlingarna finns tillgängliga för synpunkter under perioden den 8 juni till 7 juli. Handlingarna hittar du här på sidan under dokument/ aktuella handlingar. Om du hellre vill titta på handlingarna i fysisk form går de att hitta på följande plats:
Trafikverket Region Väst, Vikingsgatan 2-4, Göteborg och på Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i Göteborg.

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 11 juli 2022. Ange ärendenummer TRV 2020/50690.

Planen ska möjliggöra nya uppställningsspår för persontåg samt anläggningar kopplade till Lärje uppställningsspår i Lärjeholm.

Mer Information: Se denna projektsida och Terese Löfgren, projektledare, tel. 010-123 82 76 eller Stig Bolander, markförhandlare, tel. 010-123 42 79