Logga in
Logga in

Uppställningspår Lärje Länsstyrelsen tillstyrker Järnvägsplanen

En viktig milstolpe har nåtts i arbetet med Lärje uppställningsspår. Den 21 oktober fick vi beskedet att Länsstyrelsen tillstyrker att Trafikverket kan fastställa Järnvägsplanen.

Trafikverket har sen tidigare begärt Länsstyrelsens yttrande inför fastställelse av järnvägsplanen för Lärje. Planen har varit utställd för granskning under perioden 28 september till 21 oktober.

– Det känns jättebra, och det är en viktig milstolpe för oss i projektet att Länsstyrelsen nu har tillstyrkt Järnvägsplanen för Lärje. Jag är tacksam för allas input till en bra Miljökonsekvensbeskrivning och till ett bra innehåll i Järnvägsplanen. Extra skönt att vi tog hand om höjdsättningsfrågan där Länsstyrelsen ville se hur projektet möter kommande skyfall och högre högvatten i framtiden. Nästa steg är att vi skickar Järnvägsplanen till Juridik och Planprövning för fastställelse, säger Terese Löfgren, projektledare för uppställningsspår Lärje.