Logga in
Logga in

Nu går vi in i nästa fas med Lärje uppställningsspår

I juli avslutades utställningen av de färdiga förslagen för Lärje uppställningsspår tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen.

Tack för alla yttranden som kom in i samband med detta. Trafikverket har läst alla yttranden och förfrågningsunderlaget ska nu sammanställas inför kommande upphandling under 2023. 
Uppställningsbangården, som är cirka 100 meter bred i norr och sedan avsmalnande söderut och med en längd på cirka 1 000 meter, kommer rymma 12 spår, 2 teknikbyggnader, parkeringsplatser och servicevägar och tillfart till området kommer delas med exploatör Kretslopp och Vatten via bro över spårvägen.