Logga in
Logga in

Uppställningspår Lärje Regeringen ger grönt ljus för Lärje uppställningsspår

Regeringens beslut möjliggör för Trafikverket att nu binda upp medel för att upphandla entreprenad för projektet, vilket kommer att påskynda genomförandet av detta strategiskt viktiga initiativ.

Beslutet om att inleda byggstarten för Lärje uppställningsspår representerar en viktig milstolpe för den regionala infrastrukturen. Denna framträdande roll placerar Lärje i centrum för uppmärksamheten när det gäller att främja en mer effektiv och hållbar transportinfrastruktur i regionen.

- Vi ser fram emot byggstarten för Lärje uppställningsspår, säger projektledare Terese Löfgren. Lärje kommer att spela en central roll i att stärka regionens transportkapacitet och göra den mer robust för framtida utmaningar.

Regeringens beslut om byggstarten i Lärje, belyser betydelsen av att förbättra infrastrukturen på lokal nivå.