Logga in
Logga in

Uppställningspår Lärje Byggstart för in- och utfartsväg

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga vår nya in- och utfartsväg för kommande uppställningsspår.

Denna väg möjliggör smidiga transporter för maskiner och leveranser av material, som krävs för att bygga uppställningsspåren. Genom att säkerställa tillgänglighet för transporter till och från byggarbetsplatsen, står vi rustade för en effektiv tillgänglighet till- och från området för våra olika transporter.
I april månad kommer beställare, projektörer och utförare att flytta ihop i en gemensam byggetablering, i form av byggbodar.