Logga in
Logga in

Godkänd Miljökonsekvensbeskrivning för Uppställningsspår Pilekrogen

Länsstyrelsen har godkänt Miljökonsekvensbeskrivningen för uppställningsspår Pilekrogen.

En godkänd Miljökonsekvensbeskrivning är en viktig milstolpe i arbetet med järnvägsplanen. Det innebär att man nu kan ta sikte på nästa steg i processen, vilket är att ställa ut järnvägsplanen för granskning i vår.

Miljökonsekvensbeskrivningen finns på dokumentsidan för uppställningsspår Pilekrogen.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla.