Logga in
Logga in

Järnvägsplanen för uppställningsspår Pilekrogen och depå Sandbäck är ute på granskning

De färdiga förslagen för Pilekrogen uppställningsspår ställs nu ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen.

Trafikverket och Västra Götalandsregionen planerar att bygga nya uppställningsspår samt en tågdepå längs med Västkustbanan söder om Mölndals station.

De färdiga förslagen för Pilekrogen uppställningsspår ställs nu ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Granskningshandlingarna finns tillgängliga för synpunkter under perioden den 4 april till 6 maj. Handlingarna finns under dokument/ aktuella handlingar. Om du hellre vill titta på handlingarna i fysisk form går de att hitta på följande plats:
Trafikverket, Vikingsgatan 2-4, 411 04 Göteborg,
Regionens Hus, Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg, 
Mölndals Stadsbibliotek, Bergmansgatan 31, 431 30 Mölndal.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 6 maj 2024. Ange diarienummer TRV 2020/90848

Mer information: Katarina Runeberg, projektledare, 010-123 39 79 eller Niklas Andersson, markförhandlare, 010- 123 60 19.