Logga in
Logga in

Uppställningspår Pilekrogen Stort engagemang vid samrådsmötet för Uppställningsspår Pilekrogen

Den 12 september bjöd vi in till ett samrådsmöte där vi, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Mölndals Stad, presenterade vårt förslag.

Vi har redan fått in flera konstruktiva frågor och synpunkter gällande buller, påverkan under byggtid, flytt av tennishallen, gång- och cykelväg.  Tack för många värdefulla bidrag och ert engagemang i detta projekt. Ert deltagande bidrar till att förbättra vårt arbete och alla synpunkter kommer att vara en viktig del av det fortsatta arbetet.

Vi tar emot synpunkter till den 26 september och det går bra att använda formuläret här på webbsidan eller skicka till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 26 september. Ange diarienummer TRV 2020/90 848.