Logga in
Logga in

Uppställningspår Pilekrogen Vad händer i projektet?

Nu samråder vi om järnvägsplanen som vi håller på att ta fram.

Trafikverket och Västra Götalandsregionen planerar att bygga nya uppställningsspår samt en tågdepå längs med Västkustbanan söder om Mölndals station. I september samråder vi om järnvägsplanen som vi håller på att ta fram. Samrådsmaterialet visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö. Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Vi bjuder in till ett möte tisdagen den 12 september 2023 kl. 18-19 i Kulturhuset Möllan, Göteborgsvägen 19, lokal Annexet, Mölndal.

Vi informerar om: 
Anläggnigens nya utformning
Anläggningens miljökonsekvenser
Järnvägsplanens formella handläggning
Arbete i vatten i Kålleredsbäcken

Handlingar finns att tillgå från och med den 5 september under Dokument/Aktuella handlingar för Uppställningsspår Pilekrogen.

Synpunkter:
Du kan skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 26 september. Ange diarienummer TRV 2020/90848.