Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 49, Norra Aspelundsvägen, cirkulationsplats

Vi ska bygga om en fyrvägskorsning till en cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen in mot Skövde.

Vad?

Bygga om korsningen väg 49/Norra Aspelundsvägen till cirkulationsplats. Vi kommer även bygga två busshållplatser samt ombyggnad av av- och påfartramp till väg 26.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi förbereder oss inför upphandling av entreprenad.

Om projektet

Målet med åtgärderna är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen och att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Vägplanen vann laga kraft i april 2022. Vi håller på att ta fram en bygghandling. Beräknad byggstart blir tidigast 2023. 

Tidsplan

1 Tidigt samråd Februari 2020

2 Samråd 15 juni 2020–1 juli 2020

3 Granskning av vägplan 15 mars 2021–16 april 2021

4 Byggstart Tidigast 2023

Dokument för projektet

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Dajana Starcevic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 14

Ylva Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 59