Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 49, Norra Aspelundsvägen, cirkulationsplats

Vi ska bygga om en fyrvägskorsning till en cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen i Skövde.

Vad?

Bygga om korsningen väg 49/Norra Aspelundsvägen till cirkulationsplats. Vi kommer även bygga två busshållplatser samt ombyggnad av av- och påfartramp till väg 26.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Med ombyggnaden vill vi öka framkomligheten och trafiksäkerheten där Norra Aspelundsvägen möter väg 49 (Hjovägen). Vi vill också öka framkomligheten för kollektivtrafiken.

Vägplanen vann laga kraft i april 2022. Vi planerar för att börja bygga under oktober månad.

Entreprenör är SMJ Entreprenad AB som kommer från Vänersborg. Entreprenadmaskiner i projektet drivs till 100 % av det förnybara drivmedlet HVO 100 vilket ger en reducering av CO2-utsläppen med cirka 60-80 % jämfört med fossil diesel.

Tidsplan för väg 49, Norra Aspelundsvägen, cirkulationsplats

1 Tidigt samråd Februari 2020

2 Samråd 15 juni 2020–1 juli 2020

3 Granskning av vägplan 15 mars 2021–16 april 2021

4 Byggstart Oktober 2023

5 Preliminärt klart Sommaren 2024

Tidsplan för busskörfält väster om Ösan

1 Byggstart Våren 2024

2 Preliminärt klart Hösten 2025

Dokument för projektet

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Dajana Starcevic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 03 14

Ylva Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 59