Logga in
Logga in

iSkövde – satsning för ökad framkomlighet

Trafikverket och Skövde kommun planerar att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. Satsningen går under det samlade namnet ”iSkövde”.

Trafiken har ökat i Skövde under de senaste åren. Det har ökat restiderna för både pendlare och godstransporter, och utryckningsfordon har svårt att ta sig fram i rusningstid. Därför genomför vi, tillsammans med Skövde kommun, ett antal projekt för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. Satsningen går under samlingsnamnet ”iSkövde”, där ”i” står för infrastruktur.

Fram till 2025 planerar vi att genomföra 23 projekt, där Trafikverket ansvarar för 12 av dem, och Skövde kommun för 11 projekt. Projekt kan komma att flyttas i tid av olika orsaker. Du kan läsa mer om kommunens projekt på deras webbplats. 

Målet är bättre framkomlighet

Målet är att framkomligheten ska öka när projekten är klara. Vi inriktar oss på att framkomligheten till, från och i Skövde tätort ska bli bättre för

  • resenärer i kollektivtrafiken
  • cyklister och gående
  • näringslivets transporter
  • personbilstrafik.

Trafikstörningar under byggtiden

Kollektivtrafik, cyklister, gående, näringslivets transporter och personbilstrafik kommer att påverkas under byggtid. Vi samarbetar med Skövde kommun och Västtrafik och koordinerar projekten för att störa så lite som möjligt. Vi prioriterar framkomligheten för kollektivtrafik, cyklister och gående.

Vill du veta hur din resa påverkas, läs mer på respektive projektsida alternativt på Skövde kommuns webbplats, se länk nedan. Informationen kommer att uppdateras efterhand, när respektive projekt närmar sig byggstart.

Åtgärdsvalsstudie ligger till grund för åtgärderna

År 2017 gjorde vi en åtgärdsvalsstudie av tillgängligheten i Skövde tillsammans med Skövde kommun. Där föreslogs ett antal åtgärder, och många av dem ingår i den här satsningen. Länkar till åtgärdsvalsstudien och kommunens webbplats finns under rubriken Karta och mer information.

Trafikverkets projekt

Bygge pågår

Väg 49, Hallenbergsrondellen, cirkulationsplats (kompletterande asfaltering våren 2022)

Byggstart 2023

Väg 49, Norra Aspelundsvägen, cirkulationsplats

Byggstart 2024 eller senare

Väg 26, Stallsiken, planskild trafikplats
Väg 49, Skövde–Igelstorp, mötesfri väg
Väg 26, Horsås, cirkulationsplats
Väg 26, Segerstorp, cirkulationsplats
Väg 26, Timboholm, cirkulationsplats
Väg 26, Karstorp, cirkulationsplats
Väg 49, Simsjövägen/Persbergsvägen–Gruvgatan–Cementas bro , Busskörfält

Skövde kommuns projekt

Läs mer om kommunens projekt på Skövde kommuns webbplats

Byggstart 2023

Ombyggnad Mörkekorset
Gång- och cykelväg samt breddning av väg, Gamla Törebodavägen
Ombyggnation Stationsgatan
Risatorp Södra, Trafikplats Komponentvägen, GC utmed Södra Aspelundsvägen
Skogsrovägen södra

Byggstart 2024 eller senare

Trimningsåtgärd cirkulationsplats Norrmalm
Badhusgatan två etapper ombyggnation