Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 49, Timboholm, cirkulationsplats

Vi planerar att förbättra framkomligheten i Skövde genom att bygga om cirkulationsplatsen i Timboholm. Detta kommer att öka kapaciteten och framkomligheten.

Vad?

Ombyggnation av cirkulationsplatsen i Timboholm.

Varför?

För att öka kapaciteten och framkomligheten.

Nuläge

Vi utreder åtgärder genom kapacitetsanalyser.

Om projektet

Trafiken har ökat i Skövde under de senaste åren. Det har ökat restiderna för både pendlare och godstransporter, och utryckningsfordon har svårt att ta sig fram i rusningstid. Därför genomför vi ett projekt för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. Cirkulationsplatsen vi ska bygga om ligger i Timboholm.

Inledningsvis utreder vi kapaciteten i befintliga cirkulationer för år 2040. Därefter, med kapacitetsanalysen som grund, studeras vilka åtgärder som är möjliga att utföra för att uppnå tillräcklig kapacitet och framkomlighet.

Kontakt

Malin Arvidsson

Projektledare

Isak Nordin

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 77 27