Logga in
Logga in

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen Bättre flyt på Landvettervägen i juli

I juni är det dags att lägga det sista lagret asfalt i cirkulationsplatserna (rondellerna) och måla nya linjer. Från 4 juli väntar bättre flyt på Landvettervägen efter cirka ett års vägarbeten.

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på Landvettervägen–Partillevägen (väg 535) består av en rad åtgärder som startade i april 2021. Sedan dess har vi:

  • Förbättrat cirkulationsplatsen vid Tingsvägen
  • Byggt en ny cirkulationsplats korsningen Landvettervägen/Osbäcksvägen
  • Bytt en rörtunnel (rörbro) under vägen vid Osbäcksvägen–Öjersjövägen
  • Förbättrat cirkulationsplatsen Nya Öjersjövägen
  • Byggt en ny gång- och cykelväg som förbinder Partille kommun och Härryda kommun mellan Nya Öjersjövägen och Gamla Prästvägen

De sista två cirkulationsplatserna vid Tingsvägen och Osbäcksvägen blir klara 4 juli, då både linjemålning och toppbeläggning är på plats. Beläggningsarbeten är väderberoende och datumet kan komma att ändras. Arbetet med de två sista cirkulationsplatserna blir klart senare än vi tidigare kommunicerat, men arbetet blir klart inom den tid som avtalats med entreprenören. Mindre efterarbeten kan förekomma efter 4 juli.

Cirkulationsplatserna blir ängar

Vi planterar en ängsfröblandning med hälften svenska ängsväxter och hälften ängsgräs i cirkulationsplatserna vid Tingsvägen (Furulund), Osbäcksvägen och Öjersjö. Det dröjer ett par år innan ängen tagit form och det kommer att se lite glest ut 2022.

Att vi anlägger en äng här gynnar den svenska floran och pollinatörer. Ängar behöver tas om hand på ett sätt som var vanligare förr i tiden. I och med att vi på Trafikverket underhåller ytorna kan vi tillgodose ängsväxternas behov och få dem att trivas genom att slå gräset och samla in slåttermaterialet.

Arbetet fortsätter 2023

Vi planerar nu för att bygga ett viltvarningssystem vid Gamla Prästvägen i Härryda kommun och en faunapassage i höjd med Åstebotjärn i Partille kommun. Byggnationen planeras till 2023.

Kontakt

Michael Dinh

Telefon: +46 10-123 07 13