Logga in
Logga in

Många olyckor med vilt

Landvettervägen skär rakt igenom ett skogsområde där vilt förekommer på båda sidor. Från 2010 till november 2022 har 145 olyckor med viltlevande djur inträffat på Väg 535.

Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. Sträckan det handlar om ligger mellan Furulundsmotet och Bårhultsmotet längs Landvettervägen (Väg 535). Antalet anmälda viltolyckor på väg i hela landet har ökat med 38 % mellan åren 2010 och 2021, från 47 475 till 65 430 per år, visar statistik från Nationella viltolycksrådet. Västra Götalandsregionen är hårt drabbat. Hittills i år har 8279 viltolyckor rapporterats i Västra Götaland. På senare år har Landvettervägen blivit allt mer trafikerad. För att göra vägen säkrare både för viltlevande djur och trafikanter utför Trafikverket en rad viltåtgärder.