Logga in
Logga in
Nu sätter vi upp faunastängsel längs Landvettervägen. Foto: Lindbergs stängsel/Trafikverket

Nu sätter vi upp faunastängsel

Nu sätter vi upp faunastängsel på Väg 535. Arbetet pågår fram till slutet av september med avbrott för semestrarna i juli.

Vi planerar att påbörja rivning samt montage av stängsel i slutet av maj och arbetet med att anlägga stängsel pågår i första steget fram till och med fredagen den 5 juli.

Efter semestrarna i juli fortsätter arbetet och väntas pågå till slutet av september.

Berörd sträcka är ett par hundra meter söder om Öjersjörondellen till strax norr om infarten till Haketjärnsvägen.
 
Trafikpåverkan kommer att förekomma  i form av avsmalning av vägen i kombination med hastighetssänkning till 50 km/h och rullande TMA.