Logga in
Logga in
Trafiken på väg 535 leds om till tillfällig väg. Foto: Trafikverket

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen Tillfällig trafikomläggning

Vi kommer att lägga om trafiken för Väg 535 i vecka 11. Då kommer trafiken att ledas via en tillfällig väg i höjd med Åstebotjärn. Arbeten med detta pågår den 11-13 mars.

Arbeten inför trafikomläggningen på väg 535 till tillfällig väg kommer att ske måndag till onsdag, den 11-13 mars. Under onsdagsnatten sker själva omläggningen och därefter kommer alltså trafiken att gå via den tillfälliga vägen som är belägen i höjd med Åstebotjärn. Trafikomläggningen sker i inför att vi ska bygga landskapsbron och faunapassagen.