Logga in
Logga in

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen Vi utför markarbeten

Nu har vi kommit igång med det förebyggande arbetet som krävs för att vi ska kunna börja bygga viltvarningssystemet och faunapassagen på Landvettervägen.

Trafikverket är klara med upphandlingen av leverantörer för arbetet med att bygga en faunapassage och ett viltvarningssystem som ska finnas på Landvettervägen, väg 535 och nu har arbetet satts igång. Först och främst är det förberedande arbeten som krävs för att själva byggandet ska kunna startas.

Viltvarningssystemet
Vi utför markarbeten just nu med Viltvarningssystemet och är klara med det runt årsskiftet. Strax innan sommaren kommer elinstallationsarbeten för viltvarningen och strax efter sommaren har vi ett fungerande system för viltvarning på väg 535.

Faunapassagen
Entreprenören kommer att utföra fältarbeten under hösten 2023 och våren 2024. Byggstart sker under våren 2024.

Kontakt

Michael Dinh

projektledare

Telefon: +46 10-123 07 13