Logga in
Logga in

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen Faunastängsel ska stoppa vildsvinen

Traditionellt viltstängsel stoppar större djur som älg, hjort och råddjur att ta sig över vägen. För mindre djur som grävling, hare och inte minst vildsvin krävs ytterligare åtgärder.

Landvettervägen kommer därför att få tillskott av ett faunastängsel. Det är ett 60 centimeter högt stängsel som ligger ovanpå vilstängslet och som är mer finmaskigt än viltstängslet som i sin tur har större öppningar. Förutom att faunastängslet förhindrar att mindre djur kan ta sig igenom tätt ovan mark ger det också ett skydd mot djur som bökar och gräver för att ta sig igenom stängslet. Faunastängslet löper därför också i en vinkel under marken för att stoppa viltlevande djur från att ta sig under. Faunastängslet är nedgrävt i marken till ett djup av 40 centimeter. Den sträcka som nu kompletteras eller görs om för att säkra också för de mindre djuren löper söderifrån från infarten till Gamla Prästvägen och slutar vid Furulundsrondellen i norr. Viltåtgärderna som görs på Landvettervägen (Väg 535) syftar till att leda de viltlevande djuren, som lever i skogarna runt Landvettervägen, både stora djur som älg men även mindre som vildsvin, till ställen där de inte utgör en fara för trafik och människor. På så sätt kan de ledas vidare till den faunapassage som ska byggas på Landvettervägen och som ska ta djuren säkert under vägen från ena sida till den andra. Vi vidtar åtgärder för att leda djuren över vägen på säkra ställen och förhindra dem från att ta sig över på sträckor där de utgör en fara för trafik och människor.

Kontakt

Camilla Hentschel

Telefon: +46 10-125 98 40

Karl Emanuelsson

Telefon: +46 10-123 89 07