Logga in
Logga in

Göteborr gjuter sekantpålar i Rosenlund

Utanför före detta Skattehuset har vi nu påbörjat arbetet med att borra för och installera sekantpålar. Dessa kommer att fungera som stödkonstruktioner under kommande schaktarbeten.

I april kunde vi påbörja grundläggningsarbetet utanför före detta Skattehuset, där vi först ska borra för och gjuta 50 sekantpålar. Under huset övergår Västlänkens bergtunnel till betongtunnel och vi har en mycket skarp lutning på berget. Sekantpålarna är en stödkonstruktion inför kommande schaktarbeten i området.

-  Under huset ligger berget grunt, men sedan sjunker det snabbt till cirka 30 meter, berättar Dan Jarsveden, byggledare mark. Med den kraftiga lutningen hade inte en vanlig spontvägg eller slitsmur räckt till för att kunna utföra schaktarbeten. En slitsmur kan vi heller inte anpassa efter bergets lutning på samma sätt som med sekantpålning, där vi borrar pålarna ned i berget, fortsätter Dan.

Inför arbetet har vi gjutit så kallade guidewalls med förborrade hål, dessa hjälper oss att styra sekantpålarna i rätt läge. Varje sekantpåle gjuts sedan för sig, där en borrigg i stora rör roterar ned en jordskruv i marken så att jorden kommer upp. Rören sätts på i sektioner tills vi når en meter ned i fast berg. Sedan gjuts pålen med betong och rören dras upp.  

Borriggen är den välkända BG 55:an, mer känd som Göteborr här i Haga. Totalt är det 50 pålar som ska komma på plats och en påle tar cirka en dag att tillverka. Arbetet kommer därför att ta cirka fyra månader.

-  Parallellt med sekantpålning ska vi även gjuta kalkcementpelare i området, som en markstabiliserande åtgärd och utföra ridåinjektering, där vi tätar utrymmet mellan berg och sekantpålarna, säger Dan.