Logga in
Logga in

Västlänken Vi bygger ny bro över E6

Nu pågår arbetet med att bygga en ny tågbro över E6 som ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Den nya tågbron ska vara klar sommaren 2023.

I norr ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Här börjar vi nu att bygga en ny bro över E6, strax norr om det gamla broläget. Bron revs under en helg i april och nu fortsätter arbetet med att bygga en ny bro på samma plats. Byggandet av den nya bron pågår under 15 månader och ska vara klar sommaren 2023.

Försämrad framkomlighet under helger

Vissa arbetsmoment, som exempelvis grundläggningen av brostöden, kräver en större arbetsyta för att kunna utföras på ett säkert sätt. Vi behöver då minska antalet körfält genom arbetsområdet. För att minimera störningen för trafiken på E6 kommer vi att göra dessa arbeten under ett antal helger.

Under dessa helgarbeten kommer framkomligheten på E6 förbi området att försämras och det är stor risk för köer. Istället för vardagarnas tre körfält i vardera riktningen kommer antalet körfält att minskas till två. Ibland bara i ena riktningen och ibland i båda.

Störst påverkan blir det för de som reser från Lundbyleden och ska söderut på E6 alternativt från E45. Om man kan bör man välja annan resväg, främst om man reser på dagtid, exempelvis via Älvsborgsbron och Söderleden.

Bullrande arbeten

Förutom påverkan på trafiken så kommer spontning och pålning för den nya bron, att bullra. Detta riskerar att störa boende i närheten, även under helger. Vissa helger kan riktvärdet för buller överskridas klockan 07.00-19.00, detta har vi beviljats dispens för från vår tillsynsmyndighet och kommer bara användas vid behov.