Logga in
Logga in

In- och utfarter till Nordstans parkeringshus

16 augusti lägger vi återigen om trafiken runt Nordstan. Infarten till Nordstans parkeringshus sker även i fortsättningen från den östra sidan. Däremot förändras utfarten som istället kommer ske på den västra sidan.

Infart till Nordstans p-hus från östra sidan. Utfarten sker på västra sidan om p-huset.

Så kör du in i Nordstans parkeringshus

Du kör in till parkeringshuset via den östra sidan. Vi har skapat en ny väg från området vid Regionens hus, ner över vårt arbetsområde och in i parkeringshusets östra sida. Du kan även komma från Drottningtorget och köra in på östra sidan.

Så kör du ut ur Nordstans parkeringshus

När du ska lämna parkeringshuset gör du det från markplan ut på Spannmålsgatan på den västra sidan av parkeringshuset. Väl ute på Östra Hamngatan svänger du höger för att sedan ta dig ut mot Operagatan alternativ följer du Östra Hamngatan och vänder ner vidare mot centrum.

Cykla i området

Kartan visar cykelstråk i området runt Nordstan mot Operan, Lilla Bommen och Gullbergsvass.