Logga in
Logga in

Västlänken Risk för buller helgerna vecka 38 och 43

Du som bor nära Olskroksmotet kan komma att påverkas av buller från våra arbeten 24-25 september samt vecka 29-30 oktober.

Vi bygger en ny tågbro över E6 för att ansluta spåren i Olskroken till Västlänken i framtiden. Boende i området nära Olskroksmotet kan komma att påverkas av buller helgerna vecka 38 (24-25 september) samt vecka 43 (29-30 oktober). Dessa helger kan riktvärdet för buller överskridas mellan 07-19 lördag och söndag, något som beviljats av Länsstyrelsen.

Den nya tågbron ska vara klar sommaren 2023.