Logga in
Logga in

Västlänken Korsvägen 2022

Under året som gått har det varit full produktion över hela linjen av deletapp Korsvägen från nedre Johanneberg, Korsvägen, Liseberg, Jakobsdal/Skår och i Almedal.

Nu när vi summerar det gånga året så är ca 60% av tunnlarna sprängda, i schaktet på Korsvägen har vi grävt och sprängt ut ca 80 %, inne på Liseberg är knappt hälften av tunnelväggarna på plats och i Almedal är de första hela betongtunneldelarna gjutna.

Under Johanneberg har tunnlarna mot Landala torg kommit olika långt där service- och räddningstunneln har kommit längst och är förbi Hvitfeldtska gymnasiet. Spårtunneln är längre öster ut och har passerat Viktor Rydbergsgatan. I slutet av 2023 ska båda tunnlarna vara framme under Landala torg och möta tunnlarna från Haga.

I Renströmsparken vid Fågelsången och Artisten har det borrats upp ett ventilationsschakt med tekniken raiseborrning där en borrkrona borrar nerifrån och upp genom berget. Arbetena fortsätter under 2023 med att spränga bort den sista biten berg för att kunna förbereda för en permanent fläktstation.

Under hösten påbörjades också arbetena med att bygga det som ska bli västra entrén som kommer upp i Nya Konst som börjar byggas under 2023 av Akademiska hus och Skanska. Det pålas för en stödkonstruktion som ska vara klar i början av 2023. Även byggplanket vid västra entrén har nu fått en målning mot gamla Hovrätten förutom de som redan finns runt Korsvägen.

På Korsvägen började resan ner i schaktet i februari när de första vita stödrören, stämp, började monteras. Efter det har det sprängts och grävts och nu är vi nere på tredje nivån för stämp och närmar oss de drygt 20 meter som schaktet kommer bli när det är klart. Stödkonstruktionen är till för att schaktet inte ska rasa in när vi kommer djupare ner. I april 2023 ska sprängningarna och schaktningen vara klara. Därefter kan vi påbörja arbetena att gjuta betongplattan för stationen.

I början av 2023 ska de tre pilottunnlar som finns ut mot schaktet i Korsvägen öppnas upp.  Det innebär att resterande berg på den sidan kan tas ut den vägen via servicetunnlarna och behöver inte lyftas upp från utsidan av schaktet. Under 2023 kommer vi påbörja arbetet med att ersätta berg med betongpelare i den så kallade trumpeten som blir en del av stationen i Korsvägen.

I den östra delen av stationen under Liseberget sprängdes de tre pilottunnlarna igenom berget ut i schaktet under våren så att jord och bergmassor har kunnat transporteras från schaktet med minidumprar, lastats om i berget på lastbilar och sedan körts ut via servicetunneln på Södra vägen efter Världskulturmuseet. Ventilationsschaktet är snart klart vid dinosaurien på Liseberg och även sprängningarna mot entréstråket under Lisebergsteatern är klara i berget.    

I Liseberg gjuts det väggar för tunneln med en teknik som heter slitsmurar. Det är stora armeringskorgar som sänks ner i förborrade hål och sedan fylls med betong och blir en del av den permanenta konstruktionen. Just nu monteras också den akvedukt som ska ligga i Mölndals ån så att vattnet kan rinna igenom den och att tunneln kan grävas under.

I Jakobsdal och Skår fortsätter tunnelsprängningarna norr över. De två tunnlarna har kommit olika långt där spårtunneln är längre fram än service- och räddningstunneln. Arbetena har gått långsammare är beräknat under 2022. Det har inneburit att störande arbeten har pågått längre än förväntat och stört närboende. Under 2023 kommer tunnlarna sprängas vidare under Jakobsdal och flerfamiljshusen mot Liseberg. De kommer att passera Gårdatunneln innan de når Liseberg vid E6. Söder ut är servicetunneln färdigsprängd och spårtunneln har passerat Kallebäcksbron och börjar närma sig det öppna schaktet i Almedal.

I Almedal har vi sprängt och schaktat klart mellan E6:an och järnvägen så att betongarbetarna har kunnat komma igång. De begränsningar som fanns tidigare under året då vi var tvungna att stänga av E6:an är avslutade. Nu finns en klar betongtunneldel som består av golv, väggar och tak. Under 2023 fortsätter gjutningsarbetena för att få klart både det som blir en betongtunneldel och det som blir tråget utan tak där tågen kommer upp eller ner. Under sommaren 2023 kommer det bli avstängningar av tågtrafiken under 10 veckor.

Spårtunneln söder ut under Kallebäcksmotet innan Almedal