Logga in
Logga in

Leksaksbåt ett av fynden i deletapp Kvarnberget

Nu är arkeologerna klara i Västlänkens deletapp Kvarnberget för den här gången. Denna gång hittades inga skeppsvrak utan istället en båt i mindre skala – troligen ett barns leksak.

Under hösten har arkeologerna undersökt området precis norr om vägen över vårt arbetsområde, utanför Hertziahuset. Området var en del av den gamla masthamnen under 16- 17- och 1800-talet.

Arkeologerna har bland annat hittat utfyllnadslager från när den här delen av gamla masthamnen fylldes igen på 1700-talet. Ett av fynden som gjordes i lagren var en liten snidad träbåt.

– Den lilla båten vi hittade var fint täljd och det är lätt att föreställa sig att något barn har lekt med den i området för masthamnen, säger Karolina Müller, arkeolog.

Båten bär spår av att någon gång haft en mast som brutits av. Om den har varit en leksak eller en prydnadssak eller liknande går, enligt arkeologerna, inte att säga säkert. Den hittades tillsammans med delar av en sil och ett lock.

Keramik ledtråd till ålder

Arkeologerna har även hittat kritpipor, djurben, enstaka metallföremål och keramik. Just keramik ger ofta en bra ledtråd när det gäller att datera föremål.

– Oftast vet vi när en typ av keramik tillverkades och inom vilket tidsspann det fanns i bruk, det är ett sätt att datera föremål, säger Karolina. Vi har också föremålspecialister inom projektet som är duktiga att på olika sätt datera fynden vi hittar.

När det kommer till större konstruktioner, speciellt av trä, som till exempel rustbäddar till murar, kan prover tas från träet som skickas på analys för att på så vis få en datering.

Den lilla båten och de andra fynden har fraktats till Polstjärnan där de tas om hand av föremålspecialister som tvättar och registrerar alla fynd i databaser. Vissa fynd, som den lilla båten, går till Studio Västsvensk Konservering (SVK) för konservering.

Masthamnen en del av stadens försvar

Området där nuvarande Packhusplatsen ligger är en del av den gamla masthamnen. Masthamnen byggdes ursprungligen på 1600-talet som en del av Göteborgs försvar. Under århundradena har hamnen utvecklats och på 1700-talet byggdes den om, kanske för att bereda plats för magasin där man kunde förvara handelsvaror. I mitten av 1800-talet hade Masthamnen spelat ut sin roll och fylldes igen.

De arkeologiska utgrävningarna på platsen inleddes 2019. Tidigare har arkeologerna hittat hela tio skeppsvrak av varierande ålder, storlek och typ i den gamla masthamnen.

Läs mer om arkeologernas utgrävningar för Västlänken på arkeologernas blogg: Bloggar Arkeologi i Göteborg | Arkeologerna

Bildgalleri