Logga in
Logga in

Jord - och bergsondering hjälper oss att bygga säkert

Söndagen 8 maj ska vi utföra borrningar vid korsningen Haga kyrkogata och Vasagatan. Borrningarna ger information som hjälper oss att bygga station Haga på ett säkert sätt.

För att kunna bygga station Haga på ett säkert sätt har vi vid olika omgångar sedan december 2019 utfört provborrningar där vi kartlägger berget i området för stationsutrymmet. Kartläggningen sker bland annat genom jord- och bergsondering, som ger oss information om var gränsen går mellan jord och berg.

Under våren 2022 utför vi ytterligare borrningar vid olika punkter i området kring Haga kyrkogata och Vasagatan. Här passerar ett stort antal spårvagnar och sträckan är viktig för att knyta ihop västra Göteborg med resten av staden. Sex av dessa punkter ligger i eller nära spårvägen. För att minska påverkan på kollektivtrafiken behöver vi utföra dessa arbeten under natten eller på en tid utanför högtrafik.

-  Men att utföra arbetet under natten skulle innebära en väldigt stor påverkan från buller och stomljud för de närboende, säger Carina Andersson, projekteringssamordnare berg. Vi undersökte därför möjligheten att istället borra på en tid utanför högtrafik. Efter en dialog med både Länsstyrelsen och Västtrafik har vi fått tillåtelse att utföra arbetet på en helgdag, fortsätter Carina.

Den 8 maj, mellan klockan 08.00 och 13.00 kommer vi därför att utföra borrningar på sex olika punkter i korsningen vid Haga kyrkogata och Vasagatan. Arbetet gör vi med hjälp av två borrbandvagnar som borrar ned till berget. När berget nås, borras ytterligare tre meter ned för att säkerställa att det är berg och inte ett löst stenblock som vi har stött på. Och det är framför allt då vi borrar genom asfalt och berg som arbetet kommer att orsaka buller och stomljud över satta riktvärden.

Biltrafik, gående och cyklister kommer att kunna passera förbi de avgränsningar som sätts upp kring de maskiner som används. Kollektivtrafiken som passerar Haga kyrkogata kommer att påverkas, sök alternativa resvägar via Västtrafiks reseplanerare.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa