Logga in
Logga in

Bullrande arbeten vid Sankt Eriksgatan

Med start den 28 november ska vi installera bultar i den östra schaktväggen, mot Sankt Eriksgatan. Arbetet kommer att medföra stomljud och luftburet buller.

I höjd med Sankt Eriksgatan bygger vi just nu det som ska bli Västlänkens huvudtunnel. För att kunna göra det måste vi installera bultar som stabiliserar bergväggen. Totalt ska 45 bultar installeras.

Innan själva bultarna kan sättas på plats måste vi borra hål i bergväggen. Det arbetsmomentet kommer att generera både stomljud och luftburet buller. Stomljudet kommer tidvis att överskrida bullerriktvärdena. Det går tyvärr inte att vidta några skyddsåtgärder för att minska buller i form av stomljud.

Arbetet med att sätta bultar i den östra väggen beräknas ta cirka fem dagar under en period på två veckor. Då arbetet endast utförs under en begränsad tid kommer närboende inte att erbjudas tillfällig vistelse.

Efter borrningen installerar vi bulten, vilket också kan medföra buller. Det arbetet ska dock inte överskrida riktvärdena.