Logga in
Logga in

Bullrande borrning vid Packhusplatsen

I december påbörjar vi bergarbeten för Västlänkens huvudtunnel utanför Hertziahuset. Arbetena kommer stundtals att överskrida riktvärdena för buller.

I december inleder vi bergarbeten utanför Hertziahuset, som kommer fortsätta under vintern och våren. Vi börjar med att borra hål för ridåinjektering, som vi sedan utför för att täta berget. Borrningen utförs inom det rödmarkerade området på bilden. Arbetet kommer tidvis att generera stomljud och luftburet buller som överskrider riktvärdena.

I den mån det är möjligt kommer vi att försöka dämpa bullret genom att arbeta bakom bullerskydd. Dock påverkar detta enbart det luftburna bullret. Inga åtgärder kan tyvärr vidtas för stomljud.

Arbeten som överskrider riktvärdena för buller kan förekomma mellan 07-19 på vardagar. Borrningen för ridåinjekteringen beräknas pågå i tre till fyra veckor. Därefter inleder vi själva ridåinjekteringen, men detta moment kommer inte att överskrida riktvärdena.